KOMPANIJA  Aspekt IFA posredovanje u osiguranju

 

 

Poštovani,

Sajt je trenutno u fazi izrade.Ukratko o delatnosti:


Posrednik u osiguranju (insurance broker) je savetnik ili konsultant za osiguranje
koji poznaje tržište osiguranja, razume potrebe klijenta, pomaže i posreduje pri sklapanju ugovora. Posrednik u osiguranju ne prodaje osiguranje,

on na sebe preuzima deo Vašeg posla u traženju i izboru najbolje ponude.

 
Najbolji način da preduzeće ostvari najpovoljnije i

najkvalitetnije osiguranje rizika je da poslove ugovaranja osiguranja poveri Posredniku u osiguranju.


Važne napomene:

1. Usluge posredovanja u osiguranju su u skladu sa Zakonom

o osiguranju, za klijenta besplatne.

2. Saradnja sa brokerom je vremenski neodredjena i može se raskinuti u bilo kom trenutku bez posebnih preduslova ili obrazloženja.

3. Broker nije ovlašćen da preuzima bilo kakve obaveze u ime i za račun klijenta. Sve odluke i zaključivanje ugovora ostaju u Vašoj nadležnosti.


 U slučaju potrebe za više informacija, stojimo na raspolaganju.