KONTAKTBranko Divjaković
direktor


Aspekt IFA posredovanje u osiguranju d.o.o.


Bulevar oslobodjenja 127/II, 21000 Novi Sad
Tel: +381 (0)21 45 80 82
Mob: +381 (0)63 668 334


E: aspekt-ifa@nspoint.netAspekt IFA posredovanje u osiguranju